loader image

ART GALERIA

 


 Out-of-painting comments – e.g. about inspirations

QFV – quantum fluctuations of vacuum

Klasyczna próżnia, w której nic nie ma i jednocześnie nic się nie dzieje jest sprzeczna z kwantową zasadą nieoznaczoności. W obrazie kwantowym próżnia to ciągłe fluktuacje: procesy kreacji i anihilacji cząstek wirtualnych z udziałem kwantów wymiany. Energia kreacji cząstek wirtualnych jest ‘zapożyczana’ z próżni i musi być ‘oddana’ w procesie anihilacji lub kreacji antycząstki, wszystko z udziałem kwantów wymiany, których energia może być z kolei zaabsorbowana do kreacji kolejnych par cząstka-antycząstka… itd. Większe zapożyczenie energii wymaga zwrotu w krótszym czasie – cząstki wysokoenergetyczne ‘żyją’ krócej. Suma energii wszystkich procesów z udziałem materii i antymaterii jest zerowa (energia próżni – ‘pustej’ czasoprzestrzeni, chociaż to zero nie jest takie oczywiste, jeśli prawdopodobnie ma wkład do ok. 70 % masy i energii Wszechświata) [Jim Baggott, „Przestrzeń Kwantowa…..”(2020) i cytowania tamże]. Czy nie widać tu zbieżności z grecką koncepcją Chaosu jako potencji Wszystkiego?
Grafiki zatytułowane ‘QFV_x’ są różnymi próbami nawiązania do niektórych tego aspektów.

Dark Matter

Ciemna Materia (czymkolwiek jest) stanowi ok. 25 % masy i energii Wszechświata. Przypadkowe fluktuacje kwantowe tuż po Wielkim Wybuchu ‘rozrosły się’ w erze inflacji, powodując lokalne (ale już wielkoskalowe) zagęszczenia ciemnej materii. Zagęszczenia te narastały pod wpływem własnej grawitacji, jednocześnie inicjując w swoich centrach grawitacyjne zagęszczenia ‘Zwykłej Materii’ (stanowiącej tylko niecałe 5 % masy i energii Wszechświata). Z czasem zagęszczenia zwykłej materii doprowadziły do rozbłysku nowych gwiazd, galaktyk, itd. Procesy te zaczęły się kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu.

Prace zatytułowane ‘Dark Matter_x’ są jakby graficznymi notatkami na ten temat.

Quantum Entanglement

Energię kwantu promieniowania można w procesach nieliniowych przekazać dwóm bliźniaczym kwantom o niezmienionej sumie energii. W procesach spełniających dodatkowe warunki (zachowania fazy, polaryzacji….) te dwa (w najprostszym przypadku) fotony mogą zostać ’splątane’ – ich zachowanie opisuje wtedy wspólna funkcja falowa, niezależnie od wzajemnej odległości. Wydaje się to być w sprzeczności z innymi (nie kwantowymi) regułami fizyki. Detekcja jednego ze splątanych fotonów (redukcja funkcji falowej) jednoznacznie i natychmiastowo określa stan drugiego fotonu.
Prace zatytułowane ‘Quantum Entanglement_x’ są graficznymi dywagacjami na ten temat.

Ogólna Teoria Oddziaływań

Kompozycje zatytułowane ‘Strings and Loops_X’ są graficznymi impresjami (na pewno dość odległymi od rzeczywistej złożoności) na temat częściowo konkurencyjnych Teorii Superstrun i Pętlowej Grawitacji Kwantowej – zmierzających do unifikacji czterech podstawowych oddziaływań [Jim Baggott …… ].

 

Rekombinacja (ostateczne odseparowanie promieniowania i materii)

Gdy temperatura Wszechświata spadła do ok. 3000 K (ok. 280 tyś lat po Wielkim Wybuchu), średnia energia kwantu promieniowania stała się zbyt mała do ponownej jonizacji atomów powstających w wyniku rekombinacji składników plazmy (protonów, neutronów i elektronów). Wcześniej (w wyższych temperaturach) plazma była wyłączną postacią ‘normalnej’ materii w efekcie ciągłej interakcji z promieniowaniem. W momencie tej ‘ostatniej’ rekombinacji nastąpiła nieodwracalna separacja materii i promieniowania. Promieniowanie ‘uwolniło się’ (obecnie, po dalszym spadku temperatury do ok. 2.5 K jest ono obserwowane jako promieniowanie reliktowe) [Jim Baggott …… ]. Proces ten nie był chyba natychmiastowy w całej objętości Wszechświata ze względu na drobne przestrzenne fluktuacje Jego temperatury i skończoną szerokość spektralną charakterystyki promieniowania termicznego. Np., może pierwotnie powstawały odseparowane małe obszary promieniowania, które następnie rozszerzyły się na całość (?).
Prace zatytułowane ‘Rekombinacja_X’ są graficznymi dywagacjami na ten temat.

 

Pętlowa Grawitacja Kwantowa

Kwantowa Pętlowa Teoria Grawitacji (KPTG) jest jedną z najważniejszych teorii zmierzających do unifikacji wszystkich (czterech) podstawowych oddziaływań. Jest teorią ‘bez tła’, jak Ogólna Teoria Względności, jednocześnie kwantową; w efekcie prowadząc do wniosku, że przestrzeń musi być skwantowana, podobnie jak energia. W KPTG bazą dla opisu przestrzeni są zamknięte linie sił grawitacyjnych (pętle o rozmiarach rzędu Długości Plancka (~10-35 m)) związane w dwuwymiarowych tzw. sieciach spinowych.

‘Pustą’ Przestrzeń tworzą wielowarstwowe (już trójwymiarowe) układy sieci spinowych, tworzące tzw. ‘Pianę Spinową’. Względny ruch warstw-sieci ‘tworzy’ czas.

W KPTG, punkty przecięć pętli tworzących sieć definiują położenie kwantów objętości (pustej) przestrzeni.

Z kolei ‘otwarte pętle’ sił (czyli struny (jest tu jeden z punktów stycznych z Teorią Strun)) reprezentują fermiony, czyli naładowane cząstki materii w czasoprzestrzeni. Można je tu interpretować jako swobodne końce pętli lub przerwy w sieciach spinowych. Te linie sił mogą teoretycznie ‘przenikać’ przez hipotetyczne tunele czasoprzestrzenne (o rozmiarach w skali Plancka). Oznacza to możliwość ruchu cząstek w całej czasoprzestrzeni poprzez mechanizm tunelowy, w którym prędkość światła nie stanowi ograniczenia. Jednocześnie, w tym modelu cząstki materii kreowane są jakby z samej grawitacji (teoria ‘automatycznie zunifikowana’). Dalej, udowodniono w ramach tej teorii, że fermiony i tunele czasoprzestrzenne można traktować równoważnie.

KPTG nie jest jeszcze kompletna i ciągle ewoluuje. W dodatku, nawet nie ma jeszcze pomysłu, jak można by ją zweryfikować doświadczalnie. Jednak wydaje się być najpoważniejszym kandydatem do ‘Teorii Wszystkiego’. Podbudowana potężnym aparatem teoretycznym, jest to jednocześnie S-F w najlepszym wydaniu. W sposób fascynujący opisuje to Dr Jim Baggott w książce „Przestrzeń Kwantowa…..”. Impresje z czytania starałem się ująć w pracach graficznych zawierających w tytułach wyrażenia ‘spin networks’ i ‘spin foam’.

Galerie grafiki i malarstwa Andrzeja Maląga

ABSTRAKCJA

Rok: 2020
Wys:50cm   Szer:50cm
Title: Couplings
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana mechaniką kwantową.

Rok: 2020
Wys:55cm     Szer:60cm
Title: Temple
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Abstrakcyjny pejzaż ze skojarzeniami z architekturą.

Rok:2020
Wys:50cm    Szer:60cm
Title: Transition_2
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Pejzaż zainspirowany mechaniką kwantową.

Rok:2020
Wys:55cm    Szer:71 cm
Title: Windows
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Przejście (portal).

Rok: 2020
Wys:35cm     Szer:63cm
Title: Landscape_1
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana fantastyką (nie) naukową.

Rok:2019
Wys:50cm     Szer:56cm
Title: Landscape_2
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana fantastyką (nie) naukową.

Rok: 2019
Wys:55cm    Szer:60cm
Title: Landscape_3
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana fantastyką (nie) naukową.

Rok:2020
Wys:50cm    Szer:60cm
Title: no title
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana technologią włókien optycznych.

Rok:2020
Wys:55cm     Szer:55cm
Title:  QFV_1
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.​
Kompozycja zainspirowana mechaniką kwantową (patrz komentarz).

Rok: 2020
Wys:55cm    Szer:60cm
Title: Fluctuations (qfv)
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana mechaniką kwantową (patrz komentarz).

Rok: 2020
Wys:55cm    Szer:60cm
Title: Transitions_1
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana ‘kosmologią fantastyczną’.

Rok:2021
Wys:55cm    Szer:60cm
Title: no title
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana manowcami techniki rejestracji obrazów interferencyjnych.

Rok:2021
Wys:65cm     Szer:60cm
Title: Portal
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana fantastyką i efektami rejestracji obrazów interferencyjnych.

Rok:2021
Wys:65cm     Szer:60cm
Title: no title
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana techniką włókien optycznych.

Rok:2021
Wys:65cm     Szer:60cm
Title: Quantum entanglement
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana mechaniką kwantową (patrz komentarz).

Rok: 2021
Wys:60cm     Szer:65cm
Title: QFV_2
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana mechaniką kwantową (patrz komentarz).

Rok:2021
Wys:60cm    Szer:65cm
Title: QFV_3
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana mechaniką kwantową (patrz komentarz).

Rok:2021
Wys:65cm     Szer:60cm
Title: Into anihilation
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana kosmologią (popularną)

Rok: 2022
Wys:60cm     Szer:65cm
Title: Dark matter
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana kosmologią i mechaniką kwantową (patrz komentarz).

Rok: 2022
Wys:60cm     Szer:60cm
Title: Strings and Loops 1
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana rozważaniami w zakresie uogólnionej teorii oddziaływań (patrz komentarz).

Rok: 2022
Wys:60cm     Szer:60cm
Title: Strings and Loops 2
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana rozważaniami w zakresie uogólnionej teorii oddziaływań (patrz komentarz).

Rok: 2022
Wys:60cm     Szer:60cm
Title: Loops and Strings
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana rozważaniami w zakresie uogólnionej teorii oddziaływań (patrz komentarz).

Rok: 2022
Wys:60cm     Szer:60cm
Title: Loops and Strings 2
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana rozważaniami w zakresie uogólnionej teorii oddziaływań (patrz komentarz).

Rok: 2022
Wys:60cm     Szer:60cm
Title: Loops and Strings 3
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana rozważaniami w zakresie uogólnionej teorii oddziaływań (patrz komentarz).

Rok: 2022
Wys:60cm     Szer:60cm
Title: Compression 1
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.

 

Rok: 2022
Wys:60cm     Szer:60cm
Title: Compression 2
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.

Rok: 2022
Wys:60cm     Szer:60cm
Title: Compression 3
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.

Rok: 2022
Wys:60cm     Szer:60cm
Title: Quantum Entanglement 2
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana mechaniką kwantową (patrz komentarz).

Rok: 2022
Wys:60cm     Szer:60cm
Title: Recombination 1
Technika: foto-grafika interferencyjna, technika własna.
Kompozycja zainspirowana Kosmologią (patrz komentarz).

 

year: 2023
dimensions   60 x 60 [cm]
title: Spin Networks of Loops of Gravity Force 2
technique: interference photo-graphics (own technique).
Composition inspired by the concept of quantum space and the quantum loop theory of gravity (see comments).
year: 2023
dimensions   60 x 60 [cm]
title: Spin Networks of Loops of Gravity Force 1 
technique: interference photo-graphics (own technique).
Composition inspired by the concept of quantum space and the quantum loop theory of gravity (see comments).
year: 2023
dimensions   60 x 60 [cm]
title: Open Fermion Loops in Spin Foam 
technique: interference photo-graphics (own technique).
Composition inspired by the concept of quantum space and the quantum loop theory of gravity (see comments).
year: 2023
dimensions   60 x 60 [cm]
title: Spacetime Channels (Fermions) in Spin Foam_2
technique: interference photo-graphics (own technique).
Composition inspired by the concept of quantum space and the quantum loop theory of gravity (see comments).
year: 2023
dimensions   60 x 60 [cm]
title: Spacetime Channels in Spin Foam
technique: interference photo-graphics (own technique).
Composition inspired by the concept of quantum space and the quantum loop theory of gravity (see comments).

FANTASTYKA

Rok: 1985
Rozmiar oryginalny – Wys:105cm    Szer:100cm
Title: no title
Technika: inkografia
Kompozycja zainspirowana muzyką i ruchem falowym.

Rok: 1991
Rozmiar oryginalny – Wys:75cm    Szer:70cm
Title: no title
Technika: inkografia
Kompozycja zainspirowana ruchem falowym i mechaniką kwantową.

Rok: 1988
Rozmiar oryginalny – Wys:105cm   Szer:100cm
Title: no title
Technika: Inkografia
Kompozycja zainspirowana ruchem falowym i optyką.

Rok: 1990
Rozmiar oryginalny – Wys:75cm   Szer:70cm
Title: no title
Technika: Inkografia
Kompozycja zainspirowana ruchem falowym i astrofizyką.

REALIZM  MAGICZNY

Rok: 1996
Rozmiar oryginalny – Wys:75cm  Szer:70cm
Title: no title
Technika: Inkografia
Kompozycja zainspirowana architekturą i ruchem falowym, realizm magiczny.

Rok: 2021
Rozmiar oryginalny – Wys:95cm   Szer:100cm
Title: Grey Harbour 2
Technika: oil on HDF plate
lub Inkografia – wydruk artystyczny (fine-art) na papierze
Realizm magiczny, inspiracja – literatura fantazy (Tolkien).

Rok: 2012
Rozmiar oryginalny – Wys:95cm   Szer:100cm
Title: Grey Harbour
Technika: oil on HDF plate​
lub Inkografia – wydruk artystyczny (fine-art) na papierze.
Realizm magiczny, inspiracja – literatura fantazy (Tolkien).

Rok: 2020
Rozmiar oryginalny – Wys:100cm  Szer:95cm
Title: Triforium 2
Technika: oil on HDF plate
lub Inkografia – wydruk artystyczny (fine-art) na papierze.
Realizm magiczny, inspiracja – architektura bizantyńska, hellenistyczna i czas.

Rok: 2005
Rozmiar oryginalny – Wys:100cm  Szer:95cm
Title: Triforium
Technika: oil on HDF plate
lub Inkografia – wydruk artystyczny (fine-art) na papierze.
Realizm magiczny, inspiracja – architektura romańska i dalekie podróże.

Rok: 2021
Rozmiar oryginalny – Wys:100cm Szer:95cm
Title: Skwerek Neolityczny (Neolithic Square)
Techinka: oil on HDF plate
lub Inkografia – wydruk artystyczny (fine-art) na papierze.
Realizm magiczny, inspiracja – dawne kultury i czas. .

Powyższe obrazy w wersji na podłożach akustycznych można zakupić w firmie Architected Sound.

Opis techniczny i technologia oferowanych wydruków artystycznych

Wydruki Artystyczne na Papierze:

– wydruki archiwalne, certyfikowane

– wydruki Fine Art

Wydruki fine-art. w przestrzeni barwnej Adobe RGB, sRGB i skali szarości najwyższej jakości.

Wydruki artystyczne wykonywane np. na papierze Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g (papier półbłyszczący archiwalny, bezkwasowy, bawełniany) i podklejenie na piankę ultra-strong lub inne podłoże (di-bond, pcv, tektura, sklejka, itd). Prace mogą być oprawiane w ramki drewniane lub aluminiowe, z ewentualnym zastosowaniem oprawy ze szkłem i passe-partout.

 

Wydruki na Podłożach Akustycznych w Formie Obrazów Akustycznych:

Obrazy akustyczne ‘Aco-ustic Painting’ zaprojektowano w celu pochłaniania szerokiego zakresu tonów średnich i wysokich, co pozwala na ograniczenie pogłosu wzmacniającego hałas, którego doświadczamy często w przestrzeniach domowych i publicznych. Opcjonalne podłoża akustyczne:

Standard – nadruk wykonany na warstwie o delikatnej chropowatej powierzchni i satynowym połysku.

Eco – nadruk na matowej powierzchni z widoczną strukturą włókien.

Canvas Std – nadruk na materiale tekstylnym o splocie skośnym w kształcie jodełki.

Canvas Prem – nadruk na materiale tekstylnym o drobnym i nieregularnym splocie.

 

Rama obrazu akustycznego – egzotyczne drewno Abachi, olejowane lub bejcowane dla uzyskania wymaganego koloru.

Grubość obrazu 45 mm

Współczynnik pochłaniania dźwięku  αw, max = 0,90 klasa pochłaniania max A.

 

 

Zakupu obrazów akustycznych można dokonać w firmie ARCHITECTED SOUND.

 

ARCHITECTED SOUND

 

Prace zaopatrzone są w certyfikat autentyczności, skontaktuj się z nami.