loader image

GRAFIKA – Andrzej Maląg

foto-grafika interferencyjna  (technika własna)

możliwość wydruk na:  folii,  papierze,  podłożach akustycznych,  alu-dibondzie  itd.